Lạc nước, hai xe đành bỏ phí…
…gặp thời, một tốt cũng thành công

(Mỗi lần ghé thăm tặng một câu nói, Ấn F5 – Refresh nếu bạn muốn nhận thêm câu nói nữa)

Tags Thiết kế văn phòng