Kẻ có mặt người hay nịnh hót, thì khi vắng người hay chê bai…