Đàn bà đẹp như thành yếu, dễ chiếm mà khó giữ…

(Mỗi lần ghé thăm tặng một câu nói, Ấn F5 – Refresh nếu bạn muốn nhận thêm câu nói nữa)

Không có bài viết để hiển thị