Hãy suy nghĩ về tất cả những gì bạn nói
nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ

(Mỗi lần ghé thăm tặng một câu nói, Ấn F5 – Refresh nếu bạn muốn nhận thêm câu nói nữa)