Trong một cuộc tranh biện, không có người thắng kẻ bại.